Giới thiệu

Chú Tùng và các chủ nhà là bạn

Sau 30 năm với nghề xây dựng, được làm việc và hợp tác với rất nhiều công ty xây dựng lớn, Chú Tùng quyết định thành lập công ty riêng của mình vào năm 2018. Chú Tùng nhận thấy chất lượng thi công xây dựng và cải tạo tại Việt Nam đang ngày càng giảm sút. Nhiều ngôi nhà và căn hộ bị xuống cấp trầm trọng sau một thời gian ngắn.

Tuy nhiên, đa số các công ty xây dựng lại không chấp nhận các công việc có quy mô nhỏ. Khi các vấn đề hư hỏng xảy ra, các chủ nhà thường gặp nhiều khó khăn trong việc sửa chữa.Vì vậy, Chú Tùng thành lập công ty này với mục đích đem đến dịch vụ sửa chữa cải tạo tốt nhất để các chủ nhà luôn cảm thấy tự hào và hãnh diện với ngôi nhà thân thương của mình.


anh Trung Quận 1 đã đặt lịch